ben-o-bro-wpU4veNGnHg-unsplash

Kancelaria adwokacka

Wreszcie w dobrych rękach

Świadczymy profesjonalne usługi prawnicze na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w różnorodnych formach, instytucji, organizacji oraz na rzecz klientów indywidualnych.

O mnie

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie, mediator w sprawach cywilnych i karnych wpisany na listę Sądu Okręgowego w Rzeszowie, przedsiębiorca, wieloletni członek organów spółek kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 2013 r. wspiera klientów indywidualnych i korporacyjnych w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych. Prawnik w kancelariach zajmujących się prawem cywilnym i rodzinnym. Wcześniej wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Tomasz j. pelec

Motto

Ludzie sukcesu zawsze szukają możliwości niesienia pomocy innym.

Brian Tracy
Usługi

Co oferuję?

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców, niosąc kompleksową pomoc i wsparcie w bieżącej działalności.

PRAWO

Handlowe

Rejestracja spółek w KRS, zgłaszanie zmian w KRS, przekształcenia, dzielenie i łączenie spółek, likwidacja spółki i wzajemne rozliczenia wspólników, zmiany w składzie osobowym spółki, zbycie udziałów w spółce, projekty statutów i umów spółek oraz uchwał i regulaminów, wzory umów, regulaminy sprzedaży i ogólne warunki świadczenia usług;
PRAWO

Gospodarcze

Procesy o zapłatę i odszkodowawcze, roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży lub dzieła, ugody pozasądowe, postępowania przed sądami polubownymi i trybunałami arbitrażowymi, mediacja w sprawach gospodarczych;
PRAWO

Cywilne & Rodzinne

Prawo rodzinne, rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, procesy o zapłatę, spadki i darowizny, zachowek, zasiedzenia nieruchomości;
PRAWO

Karne

Reprezentacja Klientów przed policją i prokuraturą, w postępowaniu przed Sądami, sprawy z zakresu wypadków drogowych, zorganizowane grupy przestępcze, sprawy o zabójstwo;
Kontakt
Masz pytania?

Napisz wiadomość, odpowiadam na zapytania i telefony 7 dni w tygodniu, w godzinach od 9:00-17:00.

Dane kontaktowe

Adres:

ul. Św. Marcina 141,
35-330 Rzeszów

Telefon: +48 501-335-952

Email: adwokat.pelec@gmail.com

Biuro w Rzeszowie:

ul. Geodetów 1/221

35-328 Rzeszów